Mọi người trở thành người ăn chay vì nhiều lý do, bao gồm sức khỏe, niềm tin tôn giáo, lo ngại về phúc lợi động…